Dewan Penasehat

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Yayasan dan Surat Keputusan Yayasan no. …… tentang pengangkatan Dewan Penasihat, maka Dewan Penasihat Yayasan adalah sebagai berikut:

Zezen Zainal Mursalin, Lc.