bid’ah

sebab sebab munculnya bid'ah

Sebab Sebab Munculnya Bid’ah di Kalangan Umat Islam Bag. 1

Jika kita mengkaji syari’at Islam dengan merujuk pada Al-Qur’an dan Sunnah, kemudian pada pemahaman dari para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalaam, kemudian merujuk pemahaman para tabi’in, kemudian para tabi’ut tabi’in, hingga pemahaman para ulama salaf. Maka akan kita dapati, betapa banyak sekali amalan, ritual, dan bentuk bentuk ibadah yang sama sekali belum ada contohnya dari …

Sebab Sebab Munculnya Bid’ah di Kalangan Umat Islam Bag. 1 Read More »

peringatan dari perkara bid'ah

Syarah Fadhlul Islam – Bab Peringatan Dari Perkara Bid’ah

Bismillahirrahmanirrahiim Dalam kitab Syarah Fadhlul Islam yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah, terdapat bab terakhir yang penting untuk diinformasikan penjelasannya, yakni tentang Bab Peringatan Dari Perkara Bid’ah.   Dalil Tentang Perintah Dan Peringatan Untuk Menjauhi Perkara Bid’ah Bagi kaum muslimin, keterangan yang berkaitan dengan perintah dan peringatan untuk menjauhi perkara-perkara bid’ah sebenarnya …

Syarah Fadhlul Islam – Bab Peringatan Dari Perkara Bid’ah Read More »